Hei og velkommen til vårt nettsted om fluefiske

Hei og velkommen til dittfiske.no – nettsiden der entusiaster av fluefisking og folk som er nye til aktiviteten kan lære mer om dets mange spennende og unike sider! Til å begynne med, anbefaler vi at du leser artikkelen som handler om historien til fluefisking. Her går vi igjennom hvordan denne sporten antas å ha oppstått og hvordan den utviklet seg i løpet av de første årene. Dette er imidlertid ikke så enkelt å gjøre som en skulle ha trodd – det finnes nemlig ikke noe konsensus rundt når og hvor fluefisking oppstod, og forskjellige historikere har vidt ulike oppfatning rundt nettopp hvordan dette gikk for seg. Mens enkelte har tatt til orde for at fluefisking ble praktisert i Makedonia på begynnelsen av 1600-tallet, mener andre at det finnes tegn som indikerer at sporten faktisk skal ha blitt praktisert så tidlig som på 1400-tallet. Det er dessuten mange som mener at aktiviteter som er svært like til fluefisking lenge skal ha blitt praktisert i andre deler av verden – visste du for eksempel at den japanske metoden for fisking kalt “Tenkara” har mange likheter til fluefisking og ble praktisert for over 400 år siden? I en annen artikkel tar vi for oss utviklingen kunsten å fluefiske gikk igjennom i løpet av de første par hundre årene. Her får du lære om hvordan forgjengerne til dagens fiskekroker og fiskestenger ble utviklet, og hvordan kommersialiseringen av industrien rundt fiskeutstyr påvirket fluefiskingens utbreddelse. Vi fokuserer særlig på bedriften Onesimus Ustonson og hva den hadde å si for å bidra til å popularisere fluefisking. I tillegg skriver vi om hvordan fluefisking begynte å bli mer og mer utbredt som et kulturelt fenomen blant de øvre sjiktene i samfunnet.

I en annen artikkel skriver vi om den teknologiske utviklingen som bidro til å gjøre fluefisking til den sporten vi kjenner igjen i dag, og om hvordan den industrielle revolusjonen gjorde at flere og flere fra andre samfunnslag kunne begynne å praktisere fluefisking som hobby. Visste du for eksempel at utvidelsen av den engelske jernbanen spilte en stor rolle i å popularisere fluefisking som fritidsaktivitet, ettersom den gjorde at også lavere klasser nå hadde muligheten til å reise på helgetur til forskjellige steder i landet der de kunne fiske? Samtidig så man at vår eget land – Norge – begynte å bli en mer og mer populær destinasjon for rike engelskmenn som ønsket å dra utenlands for å fiske. Vi tar også for oss hvordan fluefiskingen gikk igjennom en parallel utvikling i USA, som på mange måter var annerledes fra hvordan sporten utviklet seg i Europa. Visste du for eksempel at, mens man i England gjerne foretrakk våtfisking over tørrfisking, så var begge formene for fisking populære i USA? En annen spennende historisk anekdote som få kjenner til, er at fluefisking ble introdusert av myndighetene i Australia i et forsøk på å få unge menn til å ta opp sporten som hobby, istedenfor å holde på med usunne hobbyer som gambling.

 

For dem av dere som er mer tekniske anlagte, kan det være verdt å ta en titt på artiklene våre som omhandler metoder og teknikker innen fluefisking. Her vil du blant annet få opplæring i den riktige måten å kaste snøret på dersom du ønsker å drive med fluefisking på rett måte. Vi går igjennom alt i fra hvordan du får fluen til å lande på vannet på mykest og mest mulig naturlig måte, til hvordan du må bevege fiskestangen for å få bevegelsene til fluen til å virke mest mulig naturlige. Det kan være særlig viktige for folk som er nye til sporten å gå igjennom disse artiklene, ettersom vi her går igjennom typiske feil som nybegynnere gjør når de første begynner med fluefisking. Du vil også få gjennomgang i hvordan metodene man bruker til å fiske avhenger av blant annet hvilken type fisk man ønsker å fange – for eksempel, har vi skrevet et avsnitt om såkalt speykasting, som brukes til å fiske etter større typer fisk. Vi har i tillegg to artikler dedikert til tørrfisking og metoden kjent som “catch and release”. Her vil du blant annet få noen tips til hvordan du bør håndtere fiskestangen når du driver med tørrfisking dersom du ønsker at fiskefluen din skal virke så troverdig som mulig. Artikkelen om catch and release-fisking er særlig spennende, og her går vi blant annet gjennom hvordan lovgivningen for denne typen fisker varierer fra land til land. Visste du for eksempel at det i Sveits og Tyskland er strengt forbudt å skade eller drepe en fisk dersom man ikke har tenkt å spise den? Til sist har vi skrevet en artikkel om fiskefluer, der vi går igjennom de forskjellige typer fluer som finnes og debatten rundt hvorvidt det er troverdighet eller sterke farger som spiller størst rolle når det gjelder å få fisk på kroken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *