Fluefiskingens utvikling

I en annen artikkel har vi skrevet om opprinnelsen til fluefisking og om alle de forskjellige tankene rundt hvor og hvordan man mener fenomenet først kom til å oppstå. Når det gjelder hvordan fluefiskingen har kommet til å utvikle seg fra sitt elementære utgangspunkt til å bli den aktiviteten vi kjenner i dag, har vi imidlertid betraktelig flere ressurser å lene oss på. Dette betyr at vi kan gi en betydelig mye dypere og mer pålitelig gjennomgang av fluefiskingens utvikling enn av dets opprinnelse, nærmest helt fri fra synsing og spekulasjon. Vi vet blant annet at det var Charles Kirby som utarbeidet designet til den forbedrede fiskekroken i 1665, som faktisk er tilnærmet det samme designet som det som er i bruk den dag i dag. Kirby oppfant senere en annen type fiskekrok med en bøyd krok, som også er vanlig å se i bruk i dag. Det var i løpet av 1800-tallet at de forskjellige teknikkene som hadde blitt utviklet i forhold til fluefisking i løpet av de forrige århundrene, ble samlet og konsolidert. Flere av disse nyvinningene ble snart å finne på samtlige fiskestenger – for eksempel, såkalte stangringer, som gjør at fiskerne får bedre kontroll når de kaster fiskesnøret. Også stengene selv ble mer og mer sofistikerte, og i mange tilfeller ble de spesialisert med tanke på spesifikke roller. En ting som ble mer vanlig fra midten av århundret, var fiskestenger der den øvre delen var laget av bambus – dette gav stengene både økt styrke og fleksibilitet, og bidro dermed til en betraktelig økning av effektiviteten til fiskerne.

En annen viktig utvikling som fant sted i løpet av denne tidsepoken, var at industrien rundt fiskeutstyr ble kommersialisert – det vil si at ting som fiskestenger, fiskesnøre og fluer ble solgt som produkter i diverse butikker. Etter den store brannen i London i 1666, flyttet håndverkerne seg til Redditch, som er en liten landsby sør for Birmingham. Det var denne landsbyen som fra 1730-tallet og fremover skulle komme til å bli senteret for produksjon av produkter relatert til fisking. Det var i løpet av denne tiden at bedriften Onesimus Ustonson ble etablert, og den forble en markedsleder på fiskeutstyr gjennom også det påfølgende århundret. Onesimus var også den offisielle leverandøren av fiskeutstyr til tre påfølgende monarker i England, fra og med Kong George IV. Det finnes en del spekulasjon rundt nettopp hvor mange nyvinninger innen fisking Onesimus Ustonson stod for. For eksempel, er det en del som har tatt til orde for at det var nettopp dette selskapet som stod for oppfinnelsen av fiskehjulet. Andre mener man ikke har belegg for å konstatere at dette var tilfelle, og at det er mulig at andre aktører kan stått for oppfinnelsen. Det er imidlertid en generell enighet om at Onesimus Ustonson var den første bedriften til å drive utstrakt reklame på vegne av fiskehjulet, og at bedriften dermed gjorde mye for å spre ordet om fiskehjulet og øke bruken av det. Fiskehjulene som eksisterte på denne tiden var naturligvis ikke helt lik de man finner i butikkene i dag – de var blant annet mye videre, med en mye smalere diameter, og tannhjulene var som regel laget av brasse, hvilket blant annet betydde at de raskt ble utslitt dersom man brukte dem mye.

 

Fiskeundistrien var særdeles heldig med timingen – kommersialiseringen av industrien kom nemlig på samme tidspunkt som interessen rundt fisking som en rekreasjonell hobby begynte å øke i popularitet blant Englands mange aristokrater. Det var imidlertid en annen omveltning på gang som skulle komme til å betydelig påvirke den nyankomne industrien: nemlig, den industrielle revolusjonen. Påvirkningen av den industrielle revolusjonen ble først følt når det gjaldt produksjonen av fiskesnører. Istedenfor at fiskerne måtte vri opp sine egne fiskesnører – som var svært tungt og tidkrevende – gjorde nyvinninger fra den industrielle revolusjonen at man kunne bruke maskiner til å spinne opp snørene på forhånd før de ble solgt videre til fiskerne. Fluefisking fortsatte å bli mer og mer populært gjennom 1900-tallet, og man så blant annet oppstarten av en rekke klubber for fluefiskere, samt publiseringen av flere bøker som omhandlet diverse teknikker innenfor fluefisking. Blant dem som begynte med fluefisking i løpet av denne perioden, finner man Alfred Ronalds, som hovedsaklig fisket i elvene Trent, Dove og Blythe. Ronalds er blant annet kjent for å ha bygget en hytte med det formålet å observere oppførselen til ørreten i elven. Basert på disse observasjonene, publiserte Ronalds i 1836 en bok om fluefisking som senere skulle komme til å bli et svært kjent verk. Her beskrev forfatteren blant annet metoder, teknikker og kunstige fluer, og fremstilte det hele på en måte som har satt standarden for hvordan litteratur om fluefisking gjøres også den dag i dag. Rundt halvparten av boken omhandlet ørret og forskjellige metoder og teknikker en kan benytte for å fange dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *